Irish

 

An Ghaeilge san Ard Scoil

Foireann na Scoile

Ms S Quinn (Subject Co-ordinator)
Mr D Flaherty
Ms R O'Sullivan
Ms S O'Toole
Mr P Prendergast

Johnjoe, Alex, agus Ellen, a bhuaigh duais sa chomórtas “Corn Bedell” i 2014

Aidhm:

* Suim sa Ghaeilge a spreagadh sna daltaí, go háirithe an Ghaeilge labhartha.

* Dul chun cinn na ndaltaí a fheabhsú maidir le scríobh agus le labhairt na teanga.

* Cultúr agus oidhreacht na tíre a thaispeáint do na daltaí i slí suimiúil, beomhar.

Leagan Amach na Ranganna

An Chéad Bhliain

Cúig ghrúpa – cumas measctha

Leabhar – Iontas 1

 

An Dara Bliain

Cúig ghrúpa:

Trí ghrúpa “ardleibhéal”

Dhá ghrúpa “gnáthleibhéal”

Leabhar – Iontas 2/3

An Tríú Bliain

Sé ghrúpa:

Trí ghrúpa “ardleibhéal”

Trí ghrúpa “gnáthleibhéal”

Grúpa I A.L. Ardchaighdeán

Grúpa II A.L. Caighdeán maith

Grúpa III A.L. Caighdeán cúiseach

Nóta: Uaireanta sa Tríú bliain bíonn ceithre ghrúpa “ardleibhéal” agus dhá ghrúpa “gnáthleibhéal” ann.

Leabhar – Iontas 2/3

 

An Idirbhliain

Sé ghrúpa: cumas measctha

“An Fáinne”

Toisc an bhéim anois ar labhairt na Gaeilge san Ardteist tugtar deis do gach dalta san Idirbhliain tabhairt faoin scrúdú don Fháinne. Bíonn an scrúdú cainte ar siúl sa chéad téarma. Bronntar na fáinní ar na daltaí ansin. Bronntar teastais ar gach dalta a ghlac páirt ag ócáid ag deireadh na scoil bliana. Ceaptar gur mór an chabhair é an Fáinne chun féinmhuiníne a chothú sna daltaí maidir le labhairt na Gaeilge.

Rang ag sealadaíocht:

* Caitheann gach rang 5 seachtain (rang amháin) le múinteoir ranga Gaeilge eile.

* Na himeachtaí a bhíonn ar siúl:

** Rince Gaelach

** Béaloideas

** Dramaíocht

** Ríomhaireacht

** Tionscnamh

** TG4

* Achmhainní

** Téacsleabhar (Gaelsaol)

** DVDanna

** Foilseacháin: Foinse, Céim (Gael Linn)

 

Rince Gaelach san Idirbhliain

An Cúigiú agus an Séú bliain

Sé ghrúpa: Dhá ghrúpa ardleibhéal

Ceithre ghrúpa gnáthleibhéal

Nóta: Sa chúigiú agus sa séú bliain bíonn dhá rang sa bhreis gach seachtain do dhaltaí ag déanamh an chúrsa ardleibhéil.

Leabhar – Fuinneamh / Fiúntas

Slite Beatha

Toisc an Ghaeilge an chéad teanga oifigiúil is féidir í a usáid i ngach gné den saol go háirithe múinteoireacht, iriseoireacht, an Garda Síochána, foilseoireacht agus an Stát Seirbhíseach.

Eolas Breise

Ghlac daltaí na scoile páirt sa chomórtas náisiúnta ‘Eircom Junior Spiders’ le blianta beaga anuas agus bhuaigh an Ard Scoil an comórtas sa bhliain 2011 leis an suíomh ‘Mise Éire’. http://cinedochreidte.com/