Irish

 

Foireann
Ms S Quinn (Comhordaitheoir na Roinne)
Ms C Byrne
Mr C Conroy
Mr A McBrien
Mr T Murphy
Ms S O'Toole

Aidhmeanna

 • Cumas Gaeilge na ndaltaí a fhorbairt I dtreo is go mbeidh gach scil teanga idir 
  éisteacht, labhairt, léamh, is scríobh acu de réir a gcumas
 • Léargas a thabhairt do na daltaí ar chúltur agus ar shaíocht na hÉireann
  agus deiseanna a thabhairt dóibh é seo a bhlaiseadh tríd an teanga, béaloideas, an ceol, an stair, an litríocht, agus araile
 • Féinmheas agus féinmhuinín na ndaltaí a chothú trí thuiscint a thabhairt dóibh ar ár 
  n-oidhreacht chultúrtha féin
 • Grá don Ghaeilge a chothú agus a spreagadh
 • Ar bhféiniúlacht a chothú
 • Meon dearfach i leith na teanga a chothú sna daltaí
 • Taitneamh a bhaint as ár dteanga agus na daltaí a spreagadh,go h-áirithe i rith Seachtain na Gaeilge

An Chéad Bhliain

Cúig Ghrúpa (Rang): cumas measctha. 

Leabhar - Turas 1 (Eagrán nua) 

An Dara Bliain

Trí/Ceithre ghrúpa ardleibhéal

Dhá/Trí ghrúpa gnáthléibhéal

Leabhair - Turas 2 (gnáthleibhéal) 

Turas 3 (ardleibhéal) 

Toraíocht Taisce 

Punann 

An Tríú Bliain

Trí/ceithre ghrúpa ardleibhéal

Dhá/trí ghrúpa gnáthléibhéal

Leabhair - Turas 2 (gnáthleibhéal) 

Turas 3 (ardleibhéal) 

Toraíocht Taisce 

Punann 

An Idirbhliain

Sé ghrúpa: cumas measctha

An Fáinne

Toisc an bhéim anois ar labhairt na Gaeilge san Ardteist tugtar deis do gach dalta san Idirbhliain tabhairt faoin scrúdú don Fháinne. Bíonn an scrúdú cainte ar siúl sa chéad téarma. Bronntar na fáinní ar na daltaí ansin. Bronntar teastais ar gach dalta a ghlac páirt ag ócáid ag deireadh na scoil bliana. Ceaptar gur mór an chabhair é an Fáinne chun féinmhuiníne a chothú sna daltaí maidir le labhairt na Gaeilge.

Rang ag sealadaíocht:

Caitheann gach rang cuig seachtain (rang amháin) le múinteoir ranga Gaeilge eile

Na himeachtaí a bhíonn ar siúl:

 • Rince Gaelach
 • Béaloideas
 • Dramaíocht
 • Ríomhaireacht
 • Tionscnamh
 • TG4

Achmhainní

 • Téacsleabhar (Gaelsaol)
 • DVDanna
 • Foilseacháin: Foinse, Céim (Gael Linn)


Rince Gaelach san Idirbhliain

An Cúigiú agus Séu Bliain

De ghnáth bíonn sé ghrúpa againn san Ardscoil: Trí ghrúpa Ardleibhéal agus trí ghrúpa Gnáthleibhéal.

Nóta: Sa chúigiú agus sa séú bliain, bíonn dhá rang sa bhreis ag déanamh an chúrsa Ardleibhéal (V rogha)

Leabhair: Fuinneamh nua (Gnáth)/Fiúntas Nua (Ard)

Litríocht breise (Ard): A Thig ná tit orm (Maidhc Dainín Ó Sé)

Dráma: An Triail (Máiréad Ní Ghráda)

Slite Beatha

Toisc an Ghaeilge an chéad teanga oifigiúil is féidir í a usáid i ngach gné den saol go háirithe múinteoireacht, iriseoireacht, an Garda Síochána, foilseoireacht, agus an Stát Seirbhíseach.

Eolsa Breise

Ghlac daltaí na scoile páirt sa chomórtas náisiúnta ‘Eircom Junior Spiders’ le blianta beaga anuas agus bhuaigh An Ard Scoil an comórtas sa bhliain 2011 leis an suíomh ‘Mise Éire’. http://cinedochreidte.com/